Олександр Дубовик. "Секретний архів"

Творчість О.М. Дубовика належить до визначних явищ в українському мистецтві ІІ половини XX століття і займає в ньому особливе місце, виділяючись програмною концепційністю своїх художніх інтенцій. Він поєднує в собі образне відзеркалення складних колізій часу, глибоку укоріненість в національній культурі і продовження визначних традицій мистецтва XX століття, перш за все, з його аналітичним напрямком, що пов''язаний із супрематизмом, пізнім кубізмом і геометричною абстракцією, створюючи, тим самим, своєрідну модель "національного постмодернізму". Його роботи існують на межі фігуративного і нефігуративного живопису, своєрідно поєднуючи декоративність і інтелектуальність, конструктивну побудованість і емоційну насиченість, характерну "оповідність" і тяжіння до граничної узагальненості знаку. Його власна авторська стилістика відпрацьована протягом десятиліть не виключає властивого трансавангарду, іронічного еклектизму, що присутній в його роботах на рівні самої художньої ідеї, а не формального втілення. Так формується особлива змістовна багатовимірність, багатошаровість творів, що обертається до глядача то рафінованим естетизмом, то насиченою семантичністю, то яскраво кольоровою драматургією, то карколомною просторовістю, прозорими алегоріями чи складно-асоціативною метафирічністю, через що сприйняття твору наближується до прочитання своєрідного палімпсесту - "літопису простору", де поєднуються часи, відстані, образи...

В його творах присутній сюжет "історія", трактована як певна пластична дія з персонажами, в ролі яких виступають створені художником знаки-символи: "ніки", "тріумфатори", "фантоми", "карнавали" та інше. Напричуд цілісне, взважене мистецтво О.М. Дубовика розкриває свою самобутність у співставленні із широким світовим контекстом, чому сприяє його активна виставкова діяльність за кордоном і в межах України. А також присутність його творів в колекціях ряду визначних музеїв світу.

Галина Скляренко, кандидат мистецтвознавства

"Нічне споглядання". 2000, п., о., 150 х 150

"Ранкове споглядання". 2000, п., о., 150 х 150